laan van kronenburg 14 - amstelveen
+316 395 736 36

disclaimer

Disclaimer

Om de dienstverlening van Katja Mali Fotografie (hierna: KMF) te ondersteunen onderhoudt KMF een internetsite en stelt u de mogelijkheid nieuwsbrieven te ontvangen.

Door gebruik te maken van deze website en de nieuwsbriefdienst geeft u aan de hieronder genoemde regels te accepteren.

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite en nieuwsbrieven de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of dat het functioneren van de internetsite en nieuwsbrief wordt gehinderd door van buiten komende en niet door KMF te beïnvloeden factoren.

KMF is dan ook niet aansprakelijk voor:

  • de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite en nieuwsbrieven;
  • schade ten gevolge van het niet goed functioneren van de internetsite en nieuwsbrieven, of het onzorgvuldig of onjuist gebruik van de internetsite of de nieuwsbrieven of de juistheid van de informatie op de internetsite en in nieuwsbrieven;
  • schade ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van de website en nieuwsbrieven en de informatie op deze website en in nieuwsbrieven door u of door derden;
  • schade ten gevolge van fouten in de software, functies en ondeugdelijke dienstverlening door leveranciers van KMF;
  • de nauwkeurigheid van bronnen waarna deze internetsite en nieuwsbrieven verwijzen.

Indien aansprakelijkheid van KMF rechtens toch zou worden aangenomen,zal de omvang van de aansprakelijkheid het bedrag van maximaal EUR 150,00 nooit te boven gaan.